shutterstock-739348399

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem: „www.dermatekpolska.com.pl” oraz Administratorem danych zbieranych od użytkowników Sklepu (w tym Klientów) podczas korzystania z usług dostępnych w Sklepie jest Iwona Donarskaprowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SPAREDA Iwona Donarska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 569-138-25-14, REGON:193044045

1. Właściciel zapewnia, że:

a) przestrzega obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

b) podejmuje działania mające na celu ochronę danych osób odwiedzających Sklep od strony technicznej, w szczególności dane przechowywane są na prawidłowo zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, a Właściciel dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywany w tym procesie sprzęt spełniał wszelkie aktualne wymogi stawiane urządzeniom służącym do przechowywania danych;

c) nie udostępnia, nie sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób nie przekazuje danych osób odwiedzających Sklep podmiotom nieuprawnionym, natomiast w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożeń ze strony podmiotów trzecich dokłada wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie i zapobieganie przekazania danych podmiotom nieuprawnionym.

2. Korzystanie z usług Sklepu oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

3. Celem gromadzenia danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

II. Zasady przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (przekazanych przy składaniu poszczególnego Zamówienia) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Właściciel.

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika następuje w przypadku złożenia Zamówienia, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zmiany dotychczasowych danych Użytkownika, złożenia reklamacji bądź poprzez wypełnienie formularza szybkiego kontaktu.

4. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą portalu internetowego dermatek.com.pl lub przez wysłanie e-maila na adres pmudonarska@gmail.combędą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach:

a.  wykonywania czynności poprzedzających zawarcia i/lub realizacji umowy do dnia wykonania umowy; odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwi realizację Zamówienia;

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

c.  o ile dana osoba wyrazi na to zgodę, w celu informowania poprzez wysyłanie e-maili, smsów lub bezpośredni kontakt telefoniczny o dostępności produktów oferowanych przez Administratora, będą przetwarzane do momentu rezygnacji danego Użytkownika; odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie;

d. odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez e-mail kontaktowy pmudonarska@gmail.com, będą przetwarzane przez rok od udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie;odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie;

e. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okresy terminów przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Administratorowi bądź mogących przysługiwać przeciwko Administratorowi.

5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych jego danych osobowych, ich uzupełnienia, ich uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.


IV. Polityka cookies

Niektóre obszary serwisu dermatek.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.

 

V. Dane kontaktowe

1. Każdy Użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z Administratorem, przy wykorzystaniu adresu e-mail: pmudonarska@gmail.comlub numeru telefonu wskazanego w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję z Użytkownikami w celu poprawienia jakości funkcjonowania Sklepu, zapewnienia funkcjonowania procedur reklamacyjnych oraz w celach statystycznych, a także w celu jak najlepszej i jak najszybszej reakcji na zapytania Użytkowników.
3. Jednocześnie Administrator zapewnia, że adresy oraz dane gromadzone w ramach komunikacji z Użytkownikami opisanej w ust. 1 powyżej nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikami w celu innym, niż realizacja i obsługa danego zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko zgodnie z wolą Użytkownika.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności w szczególności z następujących powodów:

1. zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Właściciela lub Użytkownika,
2. rozwój funkcjonalności lub usług Sklepu podyktowany postępem technologii internetowej;
3.zmiana danych Właściciela Sklepu.

2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Sklepu najpóźniej wraz z datą wejścia w życie nowego brzmienia Polityki Prywatności, a wszelkie istotne dla Użytkownika zmiany Polityki Prywatności zostaną wyróżnione tak, aby Użytkownik był o nich poinformowany.
3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez odwiedzającego Sklep zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są zgody udzielone przez Użytkowników. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

 

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 15.12.2020r.